Najnowsze wpisy


cze 18 2010 TNT
Komentarze (0)

coś co lubie nabardziej TNT

Trotyl (2,4,6-trinitrotoluen, TNT, (NO2)3C6H2CH3) – organiczny związek chemiczny, nitrozwiązek, stosowany masowo jako kruszący materiał wybuchowy.

W temperaturze pokojowej trotyl jest żółtawym, krystalicznym ciałem stałym o gęstości 1,654 g/cm³. Topi się w temp. 80 °C. Ulega rozkładowi powyżej 295 °C. W temperaturze 333 °C wybucha. Temperatura wrzenia: 245 °C pod ciśnieniem 50 mm Hg. Nie jest rozpuszczalny w wodzie. Rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych.

W tonach trotylu (kilotonach, megatonach) wyraża się siłę wybuchów jądrowych, ekwiwalentną dla wybuchu odpowiedniej ilości trotylu (tzw. równoważnik trotylowy wybuchu jądrowego, dla którego przyjmuje się 1 t TNT = 109 cal = 4,184 × 109 J).

cyrkiel   
cze 18 2010 tak na wielkie heah
Komentarze (0)

siema


 będe na moim blogu specjalnie dla was opisywał różne fajowe potteksty dotyczące pirotechniki i pirochemii. są to dziedziny wiedzy na których mam totalnego bzika .

zanim wejdziesz na tego bloga spytaj o pozwolenie rodziców i psychiatre

cyrkiel